עמוד:136

מכתב - חוות דעת של אגף שפ"ע בעירייה א' בשבט תשעד" 2 . 1 . 2014 לכבוד ראשת העיר "דרורים" ד"ר נוית דנינו הנדון : היערכות לסופה הבאה - קריסת עצים שלום רב , סופת השלגים האחרונה גרמה נזקים רבים . עצים רבים קרסו מ כּוֹ בד השלג , חסמו כבישים ומדרכות ופגעו ברכוש . בנוסף , עצים שקרסו על קווי חשמל הותירו אלפי בתי אב ללא אספקת חשמל . בעקבות בקשתך , אנו מציעים שתי חלופות למניעת הישנ וּ ת מקרים כאלו . חלופה ראשונה : כריתת עצים בוגרים הסמוכים לקווי חשמל ולכבישים מרכזיים . אנשי מחלקת הגינון של העירייה יערכו מיפוי של כלל העצים הבוגרים בעיר ויקבעו אילו עצים עלולים ליפול במקרה של מזג אוויר סוער . בתהליך שייארך כמה חודשים , ייכרתו בהדרגה עצים אלו . להערכתנו מדובר בכ 70 % - מהעצים הבוגרים ברחבי העיר . יתרונות : כריתת העצים הבוגרים תמנע את קריסתם במזג אוויר סוער , וכך תימנע פגיעה בתשתיות חיוניות ואף בבני אדם . חסרונות : כריתת העצים הבוגרים תפגע בנוף ובמראה הירוק של העיר ותצמצם את שטחי הצל . גם לאחר כריתת העצים עדיין יישארו עצים צעירים , שלא ייכרתו , העלולים ליפול בסופה ולגרום נזק . עלות גבוהה של שימוש במכשור מתאים לכריתת מאות עצים . חלופה שנייה : השארת העצים כפי שהם ( למעט גיזום עונתי , ( מתוך הנחה שסופות שלגים דוגמת הסופה האחרונה אינן שכיחות , ואינן מצדיקות פעולה דרסטית של כריתת מאות עצים . במצב זה יופנו משאבים לשיפור ההיערכות לקראת מצבים דומים בעתיד . יתרונות : השארת הנוף הירוק ברחבי העיר , על כל המשתמע מכך ( צל , מראה נעים , אוויר נקי יותר , ועוד . ( צמצום ההוצאות . חסרונות : קשה לחזות את מזג האוויר ולכן יש בכל זאת סיכון של פגיעה בתשתיות , ברכוש ואף בנפש . אנו מחכים להחלטתך כדי לפעול בנדון . בברכה , יואב אמנון מנהל אגף שפ"ע , עיריית "דרורים" . 2 קראו את חוות הדעת של אגף שפ ) "ע שיפור פני העיר ) בעירייה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר