עמוד:112

לצורת העתיד הארוכה נוספת מוספית ה - האות ה ולפניה צליל קמץ : נשמח > נשמחה ; נגיל > נגילה . התבוננו בעוד צורות עתיד ארוכות , ותוכלו להיווכח שמשמעותן לא בדיוק ציון עובדה על אירוע שיתרחש בעתיד , אלא עידוד וזירוז לפעולה , או הבעת משאלה ואיחול : בית יעקב לכו ונלכה באור ה' ( ישעיהו ב , ה ) לכה דודי נצא השדה נלינה בכפרים . נשכימה לכרמים נראה אם-פרחה הגפן פתח הסמדר הנצו הרמונים שם אתן את-דדי לך . ( שיר השירים ז , יב–יג ) האזינו השמים ואדברה ( דברים לב , א ) ויאמר ישראל אל-יוסף אמותה הפעם אחרי ראותי את-פניך כי עודך חי . ויאמר יוסף אל-אחיו ואל-בית אביו אעלה ואגידה לפרעה ואמרה אליו אחי ובית-אבי אשר בארץ-כנען באו אלי ( בראשית מו , ל–לא ) . 1 הצורות שהדגשנו בפסוקים התנ"כיים הן צורות עתיד ארוכות . הפכו כל צורת עתיד ארוכה לצורת עתיד רגילה , על ידי השמטת המוספית ה . לדוגמה : נלכה > נלך . נלינה נ שׁכּ ימה אד בּ רה אמ וּ תה א גּ ידה אמרה . 2 המשמעות של צורות העתיד הארוכות היא , כאמור , עידוד לפעולה או הבעת משאלה . לדוגמה , נלכה = בואו נלך . אמ וּ תה = אני מבקש למות ( אחרי שזכיתי בזקנתי לראות את יוסף בני . ( כּ תבו ליד כל צורת עתיד ארוכה את המשמעות שלה , בעזרת פעלים רגילים . היעזרו בפתיחה כגון : בוא נעשה , בואו נעשה , אני רוצה לעשות , וכד' ( במקום הפועל " לעשות , " כתבו את הפועל המתאים מתוך הפסוק התנ"כי . ( התנ"ך משתמש גם רבות בצורות ציווי ארוכות . לדוגמה : תנה-לי את-כרמך ( מלכים א , כא , ב ) לכה ואשלחך אל-פרעה ( שמות ג , י ) שבהאתי אל-תירא ( שמואל א כב , כג ) הרימה פעמיך ( תהלים עד ג ) הבה נבנה-לנו עיר ומגדל וראשו בשמים ( בראשית יא , ד )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר