עמוד:109

מחר | נעמי שׁ מר מחר א וּ לי נפליגה בּסּ פינ וֹ ת מח וֹ ף אילת עד ח וֹ ף שׁ נהב ועל ה מּשׁ חת וֹ ת ה יּשׁ נ וֹ ת יטעינ וּ ת פּוּ חי זהב כּ ל זה אינ וֹ מ שׁ ל ו לֹ א חל וֹ ם זה נכ וֹ ן כּ א וֹ ר בּצּ הרים כּ ל זה יב וֹ א מחר אם לֹ א ה יּוֹ ם ואם לֹ א מחר אז מחרתים מחר א וּ לי בּ כל ה מּשׁ ע וֹ לים ארי בּ עדר צאן ינהג מחר י כּוּ בּ אלף ענ בּ לים המ וֹ ן פּ עמ וֹ נים שׁ ל חג כּ ל זה אינ וֹ מ שׁ ל ו לֹ א חל וֹ ם ... מחר יק וּ מ וּ אלף שׁכּוּ נים ו שׁ יר יע וּ ף בּמּ ר פּ ס וֹ ת וּשׁ לל כּ לני וֹ ת וצבע וֹ נים יעל וּ מ תּוֹךְ ההריס וֹ ת כּ ל זה אינ וֹ מ שׁ ל ו לֹ א חל וֹ ם ... מחר כּשׁ ה צּ בא יפ שׁ ט מ דּ יו ל בּ נ וּ יעבר לדם – מחר כּ ל אי שׁ יבנה בּשׁתּ י ידיו את מה שּׁ ה וּ א חלם ה יּוֹ ם כּ ל זה אינ וֹ מ שׁ ל ו לֹ א חל וֹ ם זה נכ וֹ ן כּ א וֹ ר בּצּ הרים כּ ל זה יב וֹ א מחר אם לֹ א ה יּוֹ ם ואם לֹ א מחר ואם ע וֹ ד לֹ א מחר ואם ע וֹ ד לֹ א מחר אז מחרתים זמן עתיד בשיר בסוגי כתיבה אחדים משמש זמן עתיד כזמן המרכזי , לדוגמה , בתחזית מזג האוויר , שבה נמסר מזג האוויר הצפוי לימים הקרובים . כל תחזית , כלומר העלאת השערות בקשר לעתיד , דורשת שימוש בפעלים בזמן עתיד . יש תחזיות לימים הקרובים , כמו תחזית מזג האוויר , ויש תחזיות הצופות מצבים ואירועים בעתיד הרחוק , כמו הנבואות של נביאי ישראל – עמוס , ישעיהו , ירמיהו , יחזקאל ועוד . . 1 גם משוררים , בדמיונם המפותח וברגישות שלהם , מעלים לעתים השערות ותקוות לגבי העתיד . קראו שיר מלא תקווה שכתבה נעמי שמר , ומהדהדות בו נבואות של הנביא ישעיהו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר