עמוד:90

. 9 המשורר מבקש בפיוט כמה בקשות . התאימו לכל בקשה את המשפט המתאים לה מן הפיוט . הבקשות הגנה רחמים קרבה לה' רפואה לנפש המשפטים מהפיוט מ שׁךְ עב דּךְ אל רצ וֹ נ ךְ א נּ א אל נא רפא נא ל הּ ותיק יהמ וּ רחמי ךָ וח וּ סה נא על בּ ן א וֹ הב ךְ ה גּ לה נא וּ פר שׂ חביב עלי את ס כּ ת שׁ ל וֹ מ ךְ . 10 הסתכלו בפעלים שבבקשות . רובם כתובים בציווי . למשל : מ שׁךְ , רפא , ח וּ סה , פר שׂ ועוד . מדוע , לדעתכם , מדובר בבקשה ולא בפקודה ? הפיוט בכתב ידו של המחבר רבי אלעזר אזכרי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר