עמוד:82

. 1 בדרך כלל ה פּ סקה הראשונה בתחילת טקסט העוסק בחיי אדם , מוסרת מידע על הדברים החשובים ביותר בחייו של האדם . מה אפשר ללמוד על הרב מן ה פּ סקה הראשונה ? . 2 עבודה בקבוצות מצאו את ביטויי הזמן המופיעים בטקסט . . 3 שיחה בכיתה מה התפקיד של ביטויי הזמן בטקסט ? באיזה אופן ניתן למיין את ביטויי הזמן ? . 4 טקסט שבו מתוארים תולדות החיים של אדם , מוסר פרטים על חייו הפרטיים ועל חייו הציבוריים ( כגון הישגים או פעילויות מיוחדות שעשה והביאו תועלת לציבור . ( התאימו כל משפט למקום המתאים . האדם הציבורי האדם הפרטי בעודו ילד רך התייתם משני הוריו . עמד בראש בית כנסת של יוצאי תימן ולימד תורה . כעבור שלוש שנים נולד בנם הבכור , דוד . כשהיה בן 11 למד צורפות בכדי לרכוש מקצוע שיוכל לפרנסו בעתיד . כתב כ-80 ספרים ומאות מאמרי מחקר בנושאי הלכה ומחשבה יהודית . . 5 בטקסט כתוב : ... " בחר שלא לעשות את התורה קר דּ ם לחפור בה " . הביטוי "ע שׂ ה קר דּ ם לח פּ ר בּ ה" לקוח ממסכת אבות ( ד ז , ( שם נאמר על לימוד התורה : "לֹ א תּ ע שׂ ם עטרה להתג דּ ל בּ הם , ו לֹ א ק וֹ רד וֹ ם לח פּ ר בּ הם " . א . מה משמעות הביטוי ? תוכלו להעזר במילון במידת הצורך . ב . מדוע השתמשו בביטוי זה כדי לתאר את הרב ? ג . אלו תכונות אופי של הרב באות לידי ביטוי בטקסט שקראתם ? . 6 שיחה בכיתה א . מה תפקידן של הפסקה הראשונה והפסקה האחרונה בטקסט ? ב . איזו פסקה מבין שתי הפסקאות מתארת את פעלו של הרב קאפח ואיזו את תכונותיו ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר