עמוד:73

. 1 השלימו את בני הזוג גדול וקטן על ידי הוספה או הורדה של המוספית המתאימה המציינת הקטנה : . 2 יש בעברית משקלים עם מוספית ון שאינה מציינת דבר קטן , לדוגמה : ז כּ ר וֹ ן , דּ מי וֹ ן . א . הקיפו את המילה שאיננה מציינת משהו קטן : ספלון חדרון וילון מקלון מחשבון ב . הקיפו את המילה המציינת משהו קטן : חשבון כישלון שׁ וי וֹ ן ילדון עליון . 3 מוספית נוספת שאחד מתפקידיה לציין משהו קטן היא ית . במקרה זה המילים יציינו משהו קטן בלשון נקבה . לדוגמה : כפית , שבהשוואה למילה כף מציינת כלי קטן יותר . דוגמה נוספת : כוס ו כּוֹ סית . השלימו את בת הזוג הקטנה או הגדולה : . 4 משקל אחר בעברית המציין משהו קטן הוא משקל בתבנית מילה כמו כּ לבלב , קטנטן , ובנקבה : קטנטנת . ( במשקל זה המציין הקטנה יש יסוד כפול – שתי האותיות האחרונות במילה חוזרות פעמיים , מוכפלות , לציון משהו קטן או מוחלש . דוגמה נוספת למשקל זה : צהבהב ( שפירושו צהוב במקצת . ( כתבו את המילה המציינת משהו קטן או מוחלש , במשקל שתואר כאן : ירוק חתול מתוקה עגול עגולה שפם זקן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר