עמוד:72

משקלים ומוספיות המציינים מידה קטנה בעברית יש משקלים אחדים המציינים מידה קטנה . מה ההבדל בין חדר לחדרון , או בין זנב לזנבון ? חדרון מציין חדר קטן וזנבון מציין זנב קטן . לדוגמה , בשיר של אלתרמן " חנות השעונים" נאמר על השען שהוא "מתקן קפיצון דקיק . " למילה קפיץ מוסיפים את המוספית ון ומקבלים קפיצון – קפיץ קטן . כך אפשר לציין דבר קטן במילים נוספות בעברית : ילד - ילדון , בּ רוז - בּ רוז וֹ ן . ובנקבה : ילדה – יל דּ נת . למילה דק מוסיפים מוספית הבנויה מתנועה ( צליל ) של חיריק עם חזרה על העיצור האחרון של המילה , ומקבלים דקיק – דק מאוד , יותר דק מדק . אותיות שורש ואותיות נוספות המשקל הוא תבנית לשונית , שלתוכה מוכנס השורש . מה קובע את הצליל האופייני של כל משקל ? א . צלילי התנועות – הצלילים הנוספים המתלווים לצליל העיצורים . לדוגמה , במשקל צ לּוּ ם , נ גּוּ ן , ס פּוּ ר העיצור הראשון של השורש מבוטא בתנועת חיריק , והעיצור השני מבוטא בתנועת שורוק . ב . אותיות נוספות המשמשות חלק קבוע מתבנית המשקל . לדוגמה : במשקל מברג , מסרק , מגהץ האות מ' בצליל פּ תח נוספת לשורש ועומדת בראש התבנית . המ' הנוספת היא חלק קבוע של המשקל . לאותיות הנוספות שהן חלק קבוע של המשקל קוראים מוספיות . . 1 א . קראו את הצירופים שלפניכם וכתבו כמה משקלים גיליתם בהם : כּ לב מצחיק חדר מבריק ילד מקסים טקס מלהיב ב . לאחד המשקלים בסעיף א יש מוספית קבועה לפני אותיות השורש . כתבו מילה לדוגמה במשקל זה ( מתוך המילים בסעיף א , ( וציינו מהי המוספית . ג . הוסיפו שתי מילים לכל משקל שמצאתם . . 2 בכל קבוצת מילים שלפניכם יש מילה יוצאת דופן . מצאו אותה והסבירו למה בחרתם בה . א . שׁוֹ מר , מכ בּשׁ , שׁ וטר , כוב שׁ ב . הס כּ ם , הבדל , הרס , הס גּ ר ג . נ זּ לת , כלבת , צהבת , דּ לת ד . נפלא , נמרץ , ניסוי , נלהב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר