עמוד:65

דברים שמצחיקים אותי | יהודה אטלס דּ ברים ש מּ צחיקים א וֹ תי : ר וֹ פא בּוֹ דק ר וֹ פא גּנּ ב גּוֹ נב מ גּנּ ב ס פּ ר מס פּ ר ס פּ ר וּ גרר גּוֹ רר גּ רר . . 2 האם גם אתכם מצחיקים הדברים הכתובים בשיר ? אם כן , מה מצחיק אתכם ? . 3 א . הילד המד בּ ר בשיר נהנה להשתעשע במילים דומות או זהות . רשמו קבוצות של מילים זהות מתוך השיר . ב . כמה קבוצות מצאתם ? . 4 בשיר הקצר שקראתם יש חמש שורות . שלוש מהן מורכבות ממילים בשורש זהה , לדוגמה : גּנּ ב גּוֹ נב מ גּנּ ב . השורש של מילים אלה הוא ג-נ-ב . ציינו את השורש המשותף למילים בכל אחת משאר השורות . שורש הוא קבוצת אותיות , בדרך כלל שלוש , בסדר מסוים , שממנה נובעות מילים שונות . יש קשר של משמעות בין המילים השונות , הבנויות מאותו השורש . . 5 יש בשיר מילים דומות זו לזו שאינן בנויות מאותו שורש , כמו גּנּ ב וס פּ ר , או כמו גּוֹ רר ו בּוֹ דק . במה דומות המילים בכל זוג ? שורשים ומשקלים על חומרי הבניין של העברית וגם על משחקי מילים , מוספיות ודרכי הקטנה . 1 קראו את השיר שלפניכם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר