עמוד:63

בּ ר וֹ ש | אה וּ ד מנ וֹ ר ואני ראיתי בּ ר וֹשׁ שׁ נצב בּ ת וֹךְ שׂ דה מ וּ ל פּ ני ה שׁ מ שׁ בּ חמסין , בּ קרה אל מ וּ ל פּ ני הסערה . על צד וֹ נטה ה בּ ר וֹשׁ לֹ א נ שׁבּ ר , את צמרת וֹ הר כּ ין עד ע שׂ ב . והנה , מ וּ ל הים קם ה בּ ר וֹשׁ ירק ורם . הנה בּ ר וֹשׁ , לבד וֹ מ וּ ל א שׁ וּ מים . הנה בּ ר וֹשׁ , לבד וֹ עד ה שׁ מים . בּ ר וֹשׁ , לבד וֹ , איתן . ל וּ רק נתן ואלמד את דר כּוֹ שׁ ל עץ אחד . ואני כּ מ וֹ תינ וֹ ק שׁ נ שׁבּ ר ו לֹ א יכ וֹ ל מ וּ ל פּ ני ה שׁ מ שׁ . בּ חמסין , בּ קרה אל מ וּ ל פּ ני הסערה . גרטה וולף קרקואר עצי ברוש , 1970

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר