עמוד:62

. 9 בסיום המשל מפרט יותם את הנמשל . קראו את הנמשל : טז ועתה אם-באמת ובתמים עשיתם ותמליכו את-אבימלך ואם-טובה עשיתם עםירבעל ועם-ביתו ואם-כגמול ידיו עשיתם לו . יז אשר-נלחם אבי עליכם וישלך אתנפשו מנגד ויצל אתכם מיד מדין . יח ואתם קמתם על-בית אבי היום ותהרגו אתבניו שבעים איש על-אבן אחת ותמליכו את-אבימלך בן-אמתו על-בעלי שכם כי אחיכם הוא . יט ואם-באמת ובתמים עשיתם עם-ירבעל ועם-ביתו היום הזה שמחו באבימלך וישמח גם-הוא בכם . כ ואם-אין תצא אש מאבימלך ותאכל את-בעלי שכם ואת-בית מלוא ותצא אש מבעלי שכם ומבית מלוא ותאכל את-אבימלך . ( שופטים ט , טז-כ ) . 10 שיחה בכיתה א . הסבירו את הנמשל . ב . הביטויים "אם באמת" ו"אם אין" מופיעים במשל ובנמשל . כיצד החזרה על הביטויים מסייעת להבנת הנמשל ? ג . אלו מסקנות המתאימות לימינו ניתן ללמוד מהמשל ומהנמשל ? . 11 לפניכם מוצגים תצלומים של ברושים . האם לדעתכם ברושים אלו דומים לאחת הדמויות במשלים שקראתם ? הסבירו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר