עמוד:61

ו ויאספו כל-בעלי שכם וכל-בית מלוא וילכו וימליכו את-אבימלך למלך עם-אלון מצב אשר בשכם . ז ויגדו ליותם וילך ויעמד בראש הר-גרזים וישא קולו ויקרא ויאמר להם שמעו אלי בעלי שכם וישמע אליכם אלקים . ח הלוך הלכו העצים למשח עליהם מלך ויאמרו לזית מלוכה ( מלכה ) עלינו . ט ויאמר להם הזית החדלתי את-דשני אשר-בי יכבדו אלקים ואנשים והלכתי לנוע על-העצים . י ויאמרו העצים לתאנה לכי-את מלכי עלינו . יא ותאמר להם התאנה החדלתי את-מתקי ואת-תנובתי הטובה והלכתי לנוע על-העצים . יב ויאמרו העצים לגפן לכי-את מלוכי ( מלכי ) עלינו . יג ותאמר להם הגפן החדלתי את-תירושי המשמח אלקים ואנשים והלכתי לנוע על-העצים . יד ויאמרו כל-העצים אל-האטד לך אתה מלך-עלינו . טו ויאמר האטד אל-העצים אם באמת אתם משחים אתי למלך עליכם באו חסו בצלי ואם-אין תצא אש מן-האטד ותאכל את-ארזי הלבנון . ( שופטים ט , ו-טו ) . 3 כתבו את הפירוש המתאים למילים האלה מן המשל . ( תוכלו להיעזר בהקשר , בשורש או במילון : ( החדל תּ י דּשׁ ני מתקי תּ יר וֹשׁ י לנ וּ ע על-העצים חס וּ בצ לּ י . 4 מדוע לדעתכם פנו העצים דווקא אל הזית הגפן והתאנה ? חשבו על תרומתם של עצים אלו לאדם . . 5 מדוע הזית התאנה והגפן אינם רוצים למלוך ? . 6 האם האטד מתאים להיות מלך ? קראו את המידע על האטד כדי להשיב על השאלה : " שיח קוצני סבוך , נשיר קיץ , שענפיו קשתיים . הפריחה חלה בסוף הקיץ " . ( מתוך לקסיקון החי והצומח של ארץ ישראל - צמחים , מיכה לבנה ) . 7 תגובתו של האטד מוכיחה שהוא אינו מאמין שהעצים רוצים שימלוך עליהם . לפי מה אפשר לדעת זאת ? . 8 מה רצה יותם לומר באמצעות המשל ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר