עמוד:60

משל יותם לאחר מות גדעון השופט , שכנע בנו אבימלך את העם למנות אותו לשופט במקום אביו . לאחר שמונה לשופט , הרג אבימלך את כל יתר אחיו , מחשש שיתנגדו למינויו . מכל האחים נותר רק האח הקטן - יותם , שהצליח להסתתר ולהימלט . כששמע יותם על המלכת אחיו , עלה על הר גריזים ונשא שם משל . . 1 שיחה בכיתה אילו תכונות צריכות להיות לדעתכם לאדם המועמד למלוכה ? . 2 קראו את המשל וחשבו : האם המלך הנבחר במשל הוא המלך המתאים ביותר ? ה . קראו ביחד את כל מה שכתבתם . חשבו על דוגמאות לדברים שנכתבו . הציעו אותן בקבוצה , והוסיפו אותן בתחתית הדף . אם במהלך השיחה יעלו עוד רעיונות – הוסיפו אותם בתחתית הדף . ו . הכינו דף קבוצתי חדש : כּ תבו את המשפט שבחרתם ומתחתיו חמישה משפטים שמסתייגים ממנו או מתנגדים לו . היעזרו במשפטים שכתבתם ושהוספתם במהלך השיחה . ז . קראו את הדף בפני הכיתה . . 9 שיחה בכיתה א . בעמ' , 11 במדרש על רבי אלעזר והמכוער , נזכרים דבריו של רבי אלעזר : " לע וֹ לם יהא אדם ר ךְ כּקּ נה ואל יהא קשה כּ ארז " . מדוע מציע רבי אלעזר לאדם לדמות דווקא לקנה ? ב . במה דומים ובמה שונים דבריו של רבי אלעזר מהמשל ומהנמשל שקראתם ? ג . בסיום המדרש מוסיפה הגמרא : " לפיכ ךְ זכה קנה ל טּ ל מ מּנּוּ קלמ וֹ ס לכ תּ ב בּוֹ ספר תּוֹ רה תּ פ לּ ין וּ מז וּ ז וֹ ת " . ) תענית כ , עב ) ד . מדוע זכה הקנה לכך שיעשו ממנו קולמוס לכתיבת ספרי תורה , תפילין ומזוזות ? ל טּ ל מ מּנּוּ - לקחת ממנו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר