עמוד:59

. 5 שיחה בכיתה א . כיצד מתנהגים עץ הזית והקנה במהלך הוויכוח ? האם הם מתנהגים באופן דומה גם בזמן הסערה ? הסבירו . ב . אילו אירועים בחיי האדם הם כמו רוח חזקה ומטלטלת ? חשבו על דוגמה לאירוע , שבו יש המתנהגים "כמו עץ זית" ואחרים מתנהגים "כמו קנה . " ג . האם לדעתכם מח בּ ר המשל רק מתאר את דרכי ההתנהגות של עץ הזית והקנה , או שהוא גם ממליץ על אחת מהן ? לפי מה החלטתם ? . 6 כּ תבו מה המשל רוצה ללמד אותנו לפי דעתכם . . 7 בסוף כל משל של אזופוס מופיע מוסר ה שׂכּ ל המדגיש את מה שהמשל מלמד . איננו יודעים אם אזופוס , שחי ביוון לפני 2 , כ-500 שנה , הוא שחיבר את מוסר ההשכל . ייתכן שהיו אלה בני זמנו , שהכירו את המשלים והוסיפו את מה שלדעתם אפשר ללמוד מהם . א . קראו את מוסר ההשכל המופיע בסוף המשל "הקנה ועץ הזית : " המשל מלמד , שכל שאינם מתעצמים נגד נסיבות הזמן ונגד התקיפים – מצליחים יותר מאותם שמתחרים עם החזקים מהם . ב . נסחו במילים שלכם את מה שנאמר במוסר ההשכל הזה . ג . הסתכלו מה כתבתם בפעילות 6 על מה שהמשל רוצה ללמד . האם זה דומה למוסר ההשכל המופיע כאן ? שונה ? הסבירו . . 8 עבודה בקבוצות א . לפניכם מסקנות אחדות שאפשר להסיק ממוסר ההשכל הזה . בחרו באחת מן המסקנות : מי שמוותרים לבעלי הכוח – יצליחו . לא כדאי להיכנס לעימות עם החזקים מכם . החזקים תמיד ינצחו בסוף . התנגדות לזולת היא התחרות בו . כשמישהו יותר חזק ממך – עדיף לוותר ולא להתנגד . עדיף להתרחק מבעלי הכוח ולא להתמודד אתם . ב . אחד מכם יכתוב את המשפט שבחרתם בראשו של דף ריק , ויעביר את הדף למי שיושב משמאלו . ( מובן שההנחיות האלה והבאות מתאימות גם לבנות ( . ג . מקבל הדף - יחשוב למה הוא מתנגד במשפט הזה או ממה הוא מסתייג . יכתוב מתחת למשפט "אבל" ויוסיף את ההתנגדות או ההסתייגות שלו . יעביר את הדף למי שמשמאלו , וזה שקיבל את הדף יכתוב גם הוא את דעתו בנוגע למשפט הראשון וכך הלאה . ד . המשיכו כך עד שהדף יחזור אל מי שכתב את המשפט הראשון , וגם הוא יכתוב התנגדות או הסתייגות משלו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר