עמוד:46

" רואה אני שאתה נוהג כּ תמול שלשום " , אמר המלך , " מנין הכסף ? ואולי עברת על פקודת המלך " ? " ארור המלך " ! קרא הסנדלר , " בגללו כמעט נשארנו בלי מזון . אך מה לעשות ? יצאתי לרחוב , לזה שאבתי מים , לזה חטבתי עצים , עד שצברתי פרוטה לפרוטה , והנה שוב יש ארוחה על השולחן והבית מלא שמחה " . ישב המלך שעה קלה בבית הסנדלר והלך לו . למחרת בא לבית הסנדלר שליח מטעם המלך , ופקד עליו לבוא לארמון . שם נצטווה הסנדלר לחגור חרב כבדה ולעמוד על המשמר בשער הארמון כל שעות היום . " זאת ועוד " , אמרו אנשי החצר לסנדלר , " עליך לשמור את חרבך מכל משמר " ! עמד הסנדלר המסכן בשער הארמון מבוקר עד ערב , ורק אז חזר לביתו . לקח לידו מקל , החל לחטב ולהקציע אותו , חידד את קצהו וגילף יפה את ראשו , עד שהייתה בידו חרב – חרב עץ . חגר הסנדלר את חרב העץ , ואת חרב הפלדה הכבדה שקיבל בארמון המלך מכר לשכנו . בכסף קנה לחם ויין ובשר בשפע . המלך המחופש שב וביקר בבית הסנדלר גם בערב הזה , ובעל הבית הזמינו אל השולחן . בפה מלא צחוק סיפר הסנדלר לידידו החדש – הלא הוא המלך המחופש – כיצד השיג את המצרכים לארוחה , ואף הראה לו את חרב העץ . כל המסובים הריעו בצחוק גדול , ורק המלך החריש . אחרי הסעודה קם המלך ושב לארמונו . למחרת שוב בא אל הסנדלר שליח מטעם המלך , וציווה עליו לשוב מיד למשמרתו בשער הארמון . אותה שעה ישב המלך על כס מלכותו , וחיבל תחבולות יחד עם שר הכספים כדי להפיל בפח את הסנדלר . אז קרא המלך אליו את הסנדלר ובנוכחותו החל לצעוק על שר הכספים : " בוגד ! גנב ! רמאי ! מאה זה וּ בים גנבת מקופתי , בן בּ ליעל " ! ועל הסנדלר ציווה המלך – " התז את ראש הגנב ! מיד " ! התבלבל הסנדלר ולא ידע כיצד ייחלץ מן הצרה ; לשר הכספים לא דאג כלל , לכל היותר יספוג מכה מחרב העץ . אבל איך יציל הוא עצמו את ראשו שלו ? תחילה ניסה הסנדלר לבקש מהמלך שיחוס על חייו של ה"גנב , " אבל המלך עמד בסירובו . " אינו ראוי שאסלח לו . כך יאה לאיש שרימה את מלכו . ידע כל העם , מה סופו של נוכל ! ואתה , התז מיד את ראשו , ולא – גם ראשך יותז " ! נשא הסנדלר את עיניו השמימה , וקרא בקול : " אבינו שבשמים , אם האיש הזה חף מפשע , עשה נס והפ וֹ ך את חרב הברזל לחרב מעץ ! שמור נא את ידי מלשפוך דם נקי " ! אמר ושלף את החרב מן הנדן . עיני כל הנוכחים ננעצו בחרב – והנה אכן חרב עץ ! חיוך עלה על פני המלך . " יפה " , אמר , " הפלאת בחכמתך . ואף כי רימית אותי , משבח אני את שכלך השנון " . העניק המלך לסנדלר זהב ושלח אותו לדרכו . והסנדלר שב לעבודתו כמקודם . ביום עבד בחריצות , ובלילה שמח עם כל בני משפחתו . ( בהשראת הסיפור "מעשה בסנדלר שמח בחלקו , " אסע , 412 "י אפגניסטן , עיבוד : נירה לוין ) . 2 א . בחרו 5 מילים שאינן מוכרות לכם , או מילים שמקשות עליכם להבין את העלילה . נסו לשער את משמעות המילים בעזרת ההקשר שלהן בסיפור . ב . הסבירו בּ מה נעזרתם כדי להבין כל אחת מהמילים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר