עמוד:43

מה יש למלך מתחת לכתר ? | לאה נאור מה י שׁ ל וֹ , למל ךְ , מתחת ל כּ תר ? מזל שׁ אתם שׁוֹ אלים . מה י שׁ ל וֹ , למל ךְ , מתחת ל כּ תר ? הגיד וּ לי אי ךְ מסת כּ לים ? א וּ לי ה וּ א ד וֹ אג שׁ ם מתחת ל כּ תר ? א וּ לי כּ ל הזמן ה וּ א רעב ? מה י שׁ ל וֹ , למל ךְ , מתחת ל כּ תר ? על מה ה וּ א בּ עצם ח וֹשׁ ב ? א וּ לי ה וּ א פּוֹ חד שׁ ם מתחת ל כּ תר ? א וּ לי ה וּ א צ וֹ חק כּ ל הזמן ? שׁ מעתי א וֹ מרים שׁ מתחת ל כּ תר המל ךְ בּ עצם ק בּ צן . מה י שׁ ל וֹ , למל ךְ , מתחת ל כּ תר ? קרחת ? חלק ? מתלתל ? א וּ לי אין ל וֹ ראש שׁ ם , מתחת ל כּ תר ? א וּ לי אין שׁ ם מל ךְ בּ כלל ? שיר על מלך . 1 שיחה בכיתה הכתר שהמלכה או המלך חובשים על ראשם מציין את מעמדם הרם ואת תפקידם . מה דעתכם , האם הכתר יכול לשנות את האדם החובש אותו על ראשו ? איך ? . 2 קראו את השיר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר