עמוד:26

. 1 בשיר מתוארים מראות , קולות וריחות . באיזה בית מתוארים בעיקר מראות ? באיזה בית מתוארים בעיקר קולות ? ובאיזה - ריחות ? . 2 מצאו את סמלי החג המופיעים בשיר , וציינו אותם . . 3 א . שימו לב לסדר הבתים בשיר . מה דעתכם , האם אפשר לשנות את סדר הבתים מבלי לשנות את משמעות השיר ? ב . יש הטוענים שהשיר כתוב כמו רשימה של דברים . הביאו דוגמאות לטענה זו . ג . מה הופך , לדעתכם , את הרשימה לשיר ? . 4 מלבד תיאור יופייה של "סוכת מיכל , " השיר רומז על רגשותיו של המשורר כלפי הארץ . מה הוא מרגיש , לדעתכם ? לפי מה החלטתם ? . 5 א . הבית האחרון מזכיר בתחילתו את דוד המלך ואת האבות , ובסופו נכתב : " נג וּ ן , שיר - יה וּ דים בּ ס כּ ה בּ כל הע וֹ לם לֹ א-יחדל " - מה דעתכם , למה מתכוון המשורר כשהוא אומר "לא יחדל ? " ב . חשבו על ערב חג הסוכות במקומות שונים בעולם , כאשר ממש באותו הזמן , בכל העולם , יושבים יהודים בסוכות שבנו . איזו תחושה מעוררת בכם המחשבה הזאת ? . 6 שיחה בכיתה א . איזה בית בשיר הוא החגיגי ביותר בעיניכם ? הסבירו . ב . השיר חותם את הפרק על מצוות השמחה בחג . מה דעתכם , האם יש בשיר שמחה ? הסבירו . אוצר של מילים - פעילות מתוקשבת צורות פועל מהופכות ( וי"ו ההיפוך ) " ו שׂ מח תּ , בּ ח גּךָ ... והיית א ךְ שׂ מח " . ) דברים טז , טו ) לשון המקרא שונה בכמה דברים מהלשון של ימינו . אחד ההבדלים הוא בזמני הפועל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר