עמוד:24

. 3 קראו את דברי הרמב"ם על שמחת החג . ... וּ כ שׁ ה וּ א א וֹ כל ו שׁוֹ תה , חיב להאכיל לגר לית וֹ ם ולאלמנה עם שׁ אר העניים האמללים ( האמללים . ( אבל מי שׁ נ וֹ על דלת וֹ ת חצר וֹ וא וֹ כל ו שׁוֹ תה ה וּ א וּ בניו וא שׁ ת וֹ , ואינ וֹ מאכיל וּ מ שׁ קה לעניים וּ למרי נפ שׁ - אין ז וֹ שׂ מחת מצוה אלא שׂ מחת כּ רס וֹ ו שׂ מחה כּ ז וֹ – קל וֹ ן היא להם . ( משנה תורה לרמב"ם , הלכות שביתת יום טוב , ו , יח ) . 4 שיחה בכיתה א . מהי דעתו של הרמב"ם על מי שאינו משתף עניים ומרי נפש בסעודתו ? ב . האם אתם מסכימים אתו ? הסבירו . ג . מה תוכלו ללמוד מהציווי לשתף אחרים בשמחה , ומדברי הרמב"ם לגבי התנהגותכם בחיי היום-יום ? . 5 מנהג אחר נוסף המבטא גמילות חסדים בחג הסוכות הוא מנהג הא וּשׁפּ יזין . קראו את הטקסט שלפניכם . אושפיזין בחג הסוכות מארחים בסוכה שבעה מאבות האומה הנקראים א וּשׁפּ יזין ( מילה בארמית שפירושה " אורחים . ( " על-פי המנהג , מזמינים בכל ערב אחד מהאבות : אברהם , יצחק ויעקב ; משה , אהרון , יוסף ודוד . כל אחד משבעת האושפיזין מבטא ומייצג מידה מסוימת : אברהם - חסד , יצחק - גבורה , יעקב - תפארת , משה - נצח , אהרון - הוד , יוסף - יסוד , דוד - מלכות . בכל יום מספרים על האושפיז של אותו יום ולומדים ממידותיו . לכבודם של האושפיזין , שהיו כולם גומלי חסדים , נהוג להזמין בכל ערב גם אורחים אמתיים מבין העניים , לשמחם ולשתפם בשמחת החג . . 6 בּ מה המנהג להזמין אורחים מן העניים , לפי הטקסט הנ"ל , מתאים ל כּ ת וּ ב בספר דברים ולדבריו של הרמב ? "ם אושפיזין : שבעה אנשים , גד אלמליח

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר