עמוד:17

. 3 גיבור הסיפור עובר תהפוכות רבות במשך השנים . העתיקו למחברתכם את המשפטים שלפניכם המתאימים לכל אחת מארבע התקופות בחייו של גיבור הסיפור . מכר וּ הער כּ א וֹ ת את בּ ית וֹ וּ מקרקעיו פּ תח חנ וּ ת גד וֹ לה וּ גד וּ שה בּ סח וֹ רה חזר האי שׁ לעשיר וּ ת וֹ ועלה על ראשית וֹ יצא לג וּ ר ה וּ א וּ בני בּ ית וֹ בּ בית קטן אפל וצר טבע וּ אני וֹ תיו היה ע וֹ בד את אד וֹ ניו תדיר בּ ישר וּ באמ וּ נה בּ ית וֹ פּ ת וּ ח לעניים ויד וֹ של וּ חה לכל ד וֹ ר שׁ הש ׂ יא וֹ יצר וֹ שיקח ל וֹ זה הדינר בשעה ששב לגדולתו בשעה שעלה לגדולה בשעה שירד מנכסיו . 4 שיחה בכיתה לאיזו תקופה בחייו של הגיבור מתאים כל אחד מהביטויים שלפניכם ? הסבירו . ירד מנכסיו שיחקה לו השעה החזיר עטרה ליושנה הלך בדרך הישר בשעה שעבד כשוליה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר