עמוד:13

הלכות תשובה לרמב"ם ט אין התשובה ולא יום הכפורים מכפרין אלא עברות שבין אדם למקום , ] ... [ אבל עברות שבין אדם לחברו , כגון החובל את חברו או המקלל חברו או גוזלו וכיוצא בהן , אינו נמחל לו לעולם עד שיתן לחברו מה שהוא חיב לו וירצהו . אף על פי שהחזיר לו ממון שהוא חיב לו , צריך לרצותו ולשאל ממנו שימחל לו . אפלו לא הקניט את חברו אלא בדברים צריך לפיסו ולפגע בו עד שימחל לו . לא רצה חברו למחל לו – מביא לו שורה של שלושה בני אדם מרעיו , ופוגעין בו ומבקשין ממנו . לא נתרצה להן – מביא לו שניה ושלישית . לא רצה – מניחו והולך לו , וזה שלא מחל הוא החוטא . ואם היה רבו , הולך ובא אפלו אלף פעמים עד שימחל לו . י אסור לאדם להיות אכזרי ולא יתפיס , אלא יהא נוח לרצות וקשה לכעס . ובשעה שמבקש ממנו החוטא למחל מוחל בלב שלם ובנפש חפצה , ואפלו הצר לו וחטא לו הרבה – לא יקם ולא יטר . ] ... [ ) משנה תורה ם”לרמב , הלכות תשובה , ב , ( ט-י . 11 עבודה בקבוצות א . ודאו שברורים לכם הביטויים " וכי וֹ צא בּ הן , " " ל שׁ אל ממנ וּ , " "פּוֹ געין בּוֹ , " " נ וֹ ח לרצ וֹ , ת" "בּ נפ שׁ חפצה , " "הצר לו , " "יקם ויטר . " אם יש צורך , היעזרו במילון . ב . הטקסט שקראתם הוא קובץ הלכות . הלכות הן אוסף הדינים והמצוות שלפיהן אנו מצווים לנהוג . בטקסט ישנן הלכות המכוונות לאדם הפוגע , ויש הלכות המכוונות לאדם הנפגע . כתבו אלו הלכות מכוונות לכל אחד-הפוגע או הנפגע . ג . האם רבי אלעזר נהג לפי דברי הרמב"ם ? הסבירו . ד . איזו תכונה מייחס הרמב"ם למי שמסרב להתפייס ? מדוע ? ה . האם , לדעת הרמב"ם , די בכך שמישהו יאמר : "בסדר , סלחתי ? " למה הרמב"ם מצפה ממי שמוחל ( סולח (? ו . האם האיש במדרש מוחל " בּ לב שׁ לם וּ בנפ שׁ חפצה ? " ז . כתבו דף קבוצתי שיביע את עמדתכם על התנהגותו של האיש לאורך הסיפור . בסיום הפעילות תתבקשו לקרוא את דף העמדה שלכם בפני הכיתה . כדי לתאר את עמדתכם ולהסבירה , תוכלו להשתמש במילים כמו : מצדיקים , מבקרים , תומכים , מבינים ומסתייגים . תנו ביטוי לדעות השונות שיעלו בקבוצה . כדאי להעזר ברעיונות שעלו בדיון בנוגע לסעיפים הקודמים . ח . קראו את דף העמדה שלכם לפני הכיתה . . 10 היכנסו לפעילות המתוקשבת והאזינו למדרש . עקבו אחר הכתוב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר