עמוד:9

אח וֹ ת קט נּ ה | ר' אברהם ח זּ ן גּ יר וּ נדי אח וֹ ת קט נּ ה תּ פ לּוֹ תיה ע וֹ רכה וע וֹ נה תּ ה לּוֹ תיה . אל נא רפא נא למחל וֹ תיה . תּ כלה שׁ נה וקלל וֹ תיה . ע וֹ רכה – עורכת . . 2 שיחה בכיתה א . בררו את פירושיהן של המילה תּ ה לּוֹ תיה ושל צירוף המילים אל נא רפא נא . היכן בתורה נזכר צירוף מילים זה ? על מי נאמר ? ב . האזינו שוב לקריינות . שימו לב מתי הקריין עושה הפסקה בין המילים . מדוע הוא עושה את ההפסקות במקומות האלו דווקא ? ג . מדוע מכנה המשורר את עם ישראל בכינוי אחות קטנה , כשהוא עומד לבקש עבורו בקשות ? אילו תחושות מעורר כינוי זה ? . 3 א . כּ תבו את פירוש המילה תּ כלה ( היעזרו במילון . ( רמז : חפשו את הפועל כּ לה . ב . בביטוי בכיליון עיניים המילה הראשונה היא מאותו השורש של המילה תכלה . ( כ-ל-ה ) נסו לשער מהו פירוש הביטוי בעזרת המשפט : "חיכיתי בכיליון עיניים לחופש הגדול . " . 4 הפיוט מסתיים במילים : תּ חל שׁ נה וּ ברכ וֹ תיה . א . איך אומרים תּ חל בשפה יום-יומית , בשפה של ימינו ? רמז : תּ חל = ההפך של תּ כלה . הקללות שלה ב . השלימו : קלל וֹ תיה בּ רכ וֹ תיה תּ ה לּוֹ תיה מחל וֹ תיה ג . למי הכוונה בכל אחת מן המילים האלה ? ד . בראש השנה נהוג לצרף את שתי הברכות - תּ כלה שׁ נה וקלל וֹ תיה ו תּ חל שׁ נה וּ ברכ וֹ תיה , לברכה אחת לשנה החדשה . כּ תבו את הברכה הזאת במילים שלכם . . 5 התפילה והפיוט שקראתם מבטאים בקשות . מה המשותף לבקשות האלו ומה ההבדל ביניהן ? . 6 כתבו תפילה משלכם לשנה החדשה . לשם כך חשבו : מה תרצו לבקש על עם ישראל ועל כל העולם לקראת השנה החדשה ? באילו מילים תרצו לפתוח ולסיים את התפילה ? תוכלו להיעזר במילים : אנא , הלוואי , כן יהי רצון , רחם נא .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר