עמוד:8

אחות קטנה הפיוט אחות קטנה נאמר בקרב עדות המזרח , בערב ראש השנה עם השקיעה , בשעת סיום השנה שחלפה וברגעים הראשונים של תחילת השנה החדשה . אחות קטנה הוא כינוי לעם ישראל , והוא נזכר בשיר השירים . הפיוט מתאר את קשיי הגלות ומביע בקשה לגאולה . כל אחד מבתי הפיוט נחתם במילים : תּ כלה שׁ נה וקלל וֹ תיה , ואילו הבית האחרון , הנאמר ממש עם כניסת השנה החדשה , מסתיים במילים : תּ חל שׁ נה וּ ברכ וֹ תיה . . 1 היכנסו לפעילות המתוקשבת והאזינו לקריאה של הבית הראשון מן הפיוט . . 2 שיחה בכיתה א . למה לדעתכם מופיעה בתפילה המילה שלום כל כך הרבה פעמים ? ב . בתפילה נאמר : "ויהיה כּ ל אדם א וֹ הב של וֹ ם ור וֹ דף של וֹ ם תמיד בּ אמת וּ בלב שלם " . מדוע מבקשים שכל אדם יהיה גם אוהב שלום וגם רודף שלום ? מה ההבדל בין שתי התכונות האלה ? . 3 בתפילה מופיעות בקשות להשכנת שלום . בין מי למי אנו מבקשים מה' להשכין שלום ? מה אנחנו מבקשים ? . 4 א . מצאו וכתבו את הכינויים שבהם פונה המתפלל אל . ה' מה משותף לכינויים האלה ? ב . האם יש הבדל במשמעות בין הכינויים השונים ? הסבירו כל כינוי . . 5 התבוננו ביצירתו של האמן יזהר פטקין המוצגת בעמוד הקודם . א . כיצד מבטאת התמונה את מצוות "ואהב תּ לרע ךָ כּ מ וֹךָ ? " ב . מדוע לדעתכם בחר האמן להציג את מצוות "ואהב תּ לרע ךָ כּ מ וֹךָ " דוקא בדרך זו ? ג . מה לדעתכם הקשר בין השלום לבין מצוות "ואהב תּ לרע ךָ כּ מ וֹךָ ? " . 6 מה דעתכם , האם התפילה שקראתם היא תפילה אישית ? לפי מה אפשר לדעת זאת ? חפשו רמזים בתפילה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר