עמוד:3

תוכן העניינים בקשות 6 אדון השלום | ... מיוחס לרבי נחמן מברסלב | תפילה 6 אחות קטנה | ר' אברהם חזן גירונדי | פיוט 9 סיפורים על סליחה ועל כפרה 10 רבי אלעזר והמכוער תענית כ , | ע"א-ע"ב מדרש 11 הלכות תשובה לרמב | "ם הלכה 13 הדינר הגזול | יהודה בורלא | סיפור 14 והיית אך שמח 19 למה שמחים בחג הסוכות ? | טקסט מידע ומקורות יהודיים 19 שמחת בית השואבה | טקסט מידע ומקורות יהודיים 22 " ואהבת לרעך כמוך" בחג הסוכות | טקסט מידע ומקורות יהודיים 23 סוכת מיכל | זאב | שיר 25 זוכרים את רבין 27 3 כרזות 28 הייתי מבני היורה | יצחק רבין | הקדמה לספר 32 על הילדות , על הבדידות , על העצבות | אסתי אהרונוביץ | כתבת ריאיון 34 רבין – צמיחתו של מנהיג ( ילדות , נעורים , פלמ"ח ) | שאול ובר | קטע מספר 36 כבוד מלכים 38 בגדי המלך החדשים | הנס כריסטיאן אנדרסן | מעשייה אמנותית 38 מה יש למלך מתחת לכתר ? | לאה נאור | שיר 43 הסנדלר העני והמלך | סיפור עם 45 מלוכה בעם ישראל - שמואל א פרק ח | פסוקים מן התנ 49 "ך

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר