עמוד:160

משה – מנהיג ישראל – מת ה וימת שם משה עבד יהוה בארץ מואב על פי יהוה . ו ויקבר אתו בגי בארץ מואב מול בית פעור , ולא ידע איש את קברתו עד היום הזה . ז ומשה בן מאה ועשרים שנה במתו , לא כהתה עינו ולא נס לחה . ח ויבכו בני ישראל את משה בערבת מואב שלשים יום , ויתמו ימי בכי אבל משה . ט ויהושע בן נון מלא רוח חכמה כי סמך משה את ידיו עליו , וישמעו אליו בני ישראל ויעשו כאשר צוה יהוה את משה . י ולא קם נביא עוד בישראל כמשה , אשר ידעו יהוה פנים אל פנים . יא לכל האתת והמופתים אשר שלחו יהוה לעשות בארץ מצרים , לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו . יב ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול , אשר עשה משה לעיני כל ישראל . עבד יהוה : ( ה ) השליח של . ה' על פי יהוה : ( ה ) על פי ההחלטה של . ה' בגי : ( ו ) בגיא , בעמק ליד הר נבו . לא כהתה עינו : ( ז ) הראיה שלו לא נפגעה למרות גילו . ולא נס לחה : ( ז ) כוחו לא נגמר , היה לו מרץ עד יום מותו . ויתמו : ( ח ) תמו , הסתימו . ימי בכי אבל משה : ( ח ) הימים שבהם העם התאבל על מות משה . רוח חכמה : ( ט ) חכמה שה' נתן לו . סמך משה את ידיו עליו : ( ט ) משה שם את ידיו על יהושע והעביר אליו את תפקיד המנהיג . ולא קם : ( י ) לא היה . ידעו יהוה פנים אל פנים : ( י ) שה' דבר אתו באפן ישיר , פנים אל פנים . היד החזקה ( יב : ( הכוח הגדול . המורא הגדול ( יב : ( מעשים מפלאים שעוררו יראה , שעוררו פחד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר