עמוד:158

לד לפני מותו משה עלה להר נבו כדי להשקיף על ארץ כנען – הארץ שאליה לא יכנס . משה , המנהיג הגדול שהוציא את ישראל ממצרים , מת ונקבר . היכן ? לא נדע לעולם . זאת הארץ ... ושמה לא תעבר א ויעל משה מערבת מואב אל הר נבו , ראש הפסגה אשר על פני ירחו , ויראהו יהוה את כל הארץ את הגלעד עד דן . ב ואת כל נפתלי ואת ארץ אפרים ומנשה , ואת כל ארץ יהודה עד הים האחרון . ג ואת הנגב ואת הככר בקעת ירחו עיר התמרים עד צער . ד ויאמר יהוה אליו : זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב לאמר : לזרעך אתננה , הראיתיך בעיניך ושמה לא תעבר . מערבת מואב : ( א ) מארץ מואב בצפון ים המלח . על פני ירחו : ( א ) מול העיר יריחו . הים האחרון : ( ב ) הים התיכון . הככר : ( ג ) עמק הירדן . ושמה לא תעבר : ( ד ) לשם לא תגיע , לא תכנס לארץ כנען .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר