עמוד:156

אדם יקבל ענש רק על חטא שהוא עשה טז לא יומתו אבות על בנים , ובנים לא יומתו על אבות . איש בחטאו יומתו . צריך לנהג עם "החלשים" בישר ובחסד יז לא תטה משפט גר יתום , ולא תחבל בגד אלמנה . יח וזכרת כי עבד היית במצרים , ויפדך יהוה אלהיך משם . על כן אנכי מצוך לעשות את הדבר הזה . יט כי תקצר קצירך בשדך ושכחת עמר בשדה , לא תשוב לקחתו , לגר , ליתום ולאלמנה יהיה , למען יברכך יהוה אלהיך בכל מעשה ידיך . כ כי תחבט זיתך , לא תפאר אחריך , לגר ליתום ולאלמנה יהיה . על בנים ( טז : ( בגלל המעשים של הבנים שלהם . על אבות ( טז : ( בגלל המעשים של האבות שלהם . איש בחטאו ( טז : ( כל אחד יענש רק על החטא שלו עצמו . לא תטה משפט ( יז : ( תשפט בישר ! ולא תחבל בגד אלמנה ( יז : ( כשאתה נותן הלואה לאלמנה , אל תקח ממנה את הבגד שלה כי אולי אין לה בגד אחר . אלמנה ( יז : ( אשה שבעלה מת . ויפדך ( יח : ( פדה אותך , שחרר אותך . כי תקצר ( יט : ( כאשר תקצר . עמר ( יט : ( חבילה של שבולים . כי תחבט : ( כ ) כאשר תחבט , תכה בעץ הזית כדי לאסף זיתים . לא תפאר אחריך : ( כ ) לא תחזר ותלקט זיתים ששכחת על הענפים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר