עמוד:154

המצוות הן זכר ליציאת מצרים כ כי ישאלך בנך מחר לאמר : מה העדת והחקים והמשפטים אשר צוה יהוה אלהינו אתכם ? כא ואמרת לבנך : עבדים היינו לפרעה במצרים , ויציאנו יהוה ממצרים ביד חזקה . כב ויתן יהוה אותת ומפתים גדלים ורעים במצרים בפרעה ובכל ביתו לעינינו . כג ואותנו הוציא משם , למען הביא אתנו לתת לנו את הארץ אשר נשבע לאבתינו . כד ויצונו יהוה לעשות את כל החקים האלה , ליראה את יהוה אלהינו , לטוב לנו כל הימים לחיתנו כהיום הזה . כה וצדקה תהיה נו , כי נשמר לעשות את כל המצוה הזאת לפני יהוה אלהינו כאשר צונו . מחר : ( כ ) בעתיד . מה העדת והחקים והמשפטים : ( כ ) מה המשמעות של החקים האלה ? ביד חזקה ( כא : ( בכוח רב . ליראה את יהוה ( כד : ( כדי שנכבד את ה' ונאמין בו . לחיתנו ( כד : ( כדי שנשאר בחיים . כהיום הזה ( כד : ( כמו עכשו . וצדקה תהיה לנו ( כה : ( אם נקים את מצוות , ה' זה יחשב לנו למעשה טוב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר