עמוד:153

ולא לשכח את ! ה' י והיה כי יביאך יהוה אלהיך אל הארץ אשר נשבע לאבתיך , לאברהם ליצחק וליעקב לתת לך , ערים גדלת וטבת אשר לא בנית . יא ובתים מלאים כל טוב אשר לא מלאת , וברת חצובים אשר לא חצבת , כרמים וזיתים אשר לא נטעת , ואכלת ושבעת . יב השמר לך פן תשכח את יהוה אשר הוציאך מארץ מצרים מבית עבדים . יג את יהוה אלהיך תירא ואתו תעבד ובשמו תשבע . יד לא תלכון אחרי אלהים אחרים מאלהי העמים אשר סביבותיכם . טו כי אל קנא יהוה אלהיך בקרבך . פן יחרה אף יהוה אלהיך בך , והשמידך מעל פני האדמה . טז לא תנסו את יהוה אלהיכם כאשר נסיתם במסה . יז שמור תשמרון את מצות יהוה אלהיכם ועדתיו וחקיו אשר צוך . יח ועשית הישר והטוב בעיני יהוה , למען ייטב לך , ובאת וירשת את הארץ הטבה אשר נשבע יהוה לאבתיך . יט להדף את כל איביך מפניך , כאשר דבר יהוה . וברת חצובים ( יא : ( בורות שחוצבים , שחופרים בסלע , כדי לאגר בהם מי גשמים . ובשמו תשבע ( יג : ( תשבע רק בשם . ה' אל קנא ( טו : ( אל שדורש מכם שתהיו נאמנים לו . כאשר נסיתם במסה ( טז : ( כמו שנסיתם במקום שנקרא "מסה ומריבה" ששם נסו בני ישראל את ה' ובקשו שיתן להם מים . להדף את כל איביך ( יט : ( לגרש ולהבריח את האויב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר