עמוד:152

קריאת שמע ד שמע ישראל : יהוה אלהינו יהוה אחד . ה ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך . ו והיו הדברים האלה , אשר אנכי מצוך היום , על לבבך . ז ושננתם לבניך ודברת בם , בשבתך בביתך ובלכתך בדרך , ובשכבך ובקומך . ח וקשרתם לאות על ידך , והיו לטטפת בין עיניך . ט וכתבתם על מזזות ביתך ובשעריך . אחד : ( ד ) יש רק אל אחד בעולם והוא ! ה' ואהבת : ( ה ) עליך לאהב . לבבך : ( ה ) המחשבות שלך . נפשך : ( ה ) הרגשות שלך . מאדך : ( ה ) הכוח שלך . על לבבך : ( ו ) בלב שלך , במחשבה שלך , אתך תמיד . ושננתם לבניך : ( ז ) תשנן אותם , תלמד את הבנים שלך ותחזר ותלמד אותם . ודברת בם : ( ז ) תאמר את הדברים שה' מצוה עליך . וקשרתם לאות על ידך : ( ח ) תקשר אותם על ידך כדי שתזכר . לטטפת : ( ח ) חפץ קטן שעונדים כמו תכשיט , שהתפקיד שלו הוא להזכיר . בין עיניך : ( ח ) על המצח . מזזות : ( ט ) העמודים משני הצדדים של פתח הבית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר