עמוד:149

מנסים להכנס לארץ למרות הענש ו ... נכשלים מא ותענו ותאמרו אלי : חטאנו ליהוה , אנחנו נעלה ונלחמנו , ככל אשר צונו יהוה אלהינו . ותחגרו איש את כלי מלחמתו , ותהינו לעלת ההרה . מב ויאמר יהוה אלי : אמר להם : לא תעלו ולא תלחמו , כי אינני בקרבכם . ולא תנגפו לפני איביכם . מג ואדבר אליכם ולא שמעתם , ותמרו את פי יהוה ותזדו ותעלו ההרה . מד ויצא האמרי הישב בהר ההוא לקראתכם וירדפו אתכם כאשר תעשינה הדברים , ויכתו אתכם בשעיר עד חרמה . מה ותשבו ותבכו לפני יהוה , ולא שמע יהוה בקלכם ולא האזין אליכם . מו ותשבו בקדש ימים רבים , כימים אשר ישבתם . ותחגרו איש את כלי מלחמתו ( מא : ( קשרתם את כלי הנשק שלכם למתנים כהכנה לקרב . ותהינו ( מא : ( העזתם . בקרבכם ( מב : ( בתוככם , אתכם . ולא תנגפו ( מב : ( כדי שלא תפסידו במלחמה נגד האויבים . ותזדו ( מג : ( עשיתם בכונה רעה . זדון = כונה רעה . ויכתו אתכם ( מד : ( הכו אתכם מכה חזקה . עד חרמה ( מד : ( עד שלא נשאר מהם אף אחד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר