עמוד:148

הענש על חטא המרגלים לד וישמע יהוה את קול דבריכם , ויקצף וישבע לאמר : לה אם יראה איש באנשים הא ה , הדור הרע הזה , את הארץ הטובה אשר נשבעתי לתת לאבתיכם . לו זולתי כלב בן יפנה הוא יראנה , ולו אתן את הארץ אשר דרך בה ולבניו , יען אשר מ א אחרי יהוה . לז גם בי התאנף יהוה בגללכם לאמר : גם אתה לא תבא שם . לח יהושע בן נון העמד לפניך הוא יבא שמה , אתו חזק כי הוא ינחלנה את ישראל . לט וטפכם אשר אמרתם לבז יהיה , ובניכם אשר לא ידעו היום טוב ורע , המה יבאו שמה , ולהם אתננה והם יירשוה . מ ואתם פנו לכם , וסעו המדברה דרך ים סוף . ויקצף ( לד : ( כעס . אם יראה איש באנשים האלה ( לה : ( אף אחד מהם לא יראה . זולתי ( לו : ( חוץ מ ... מלא אחרי יהוה ( לו : ( עשה את מה שה' צוה . בי התאנף ( לז : ( כעס עלי . ינחלנה ( לח : ( יחלק את הארץ לנחלות , יתן לכל שבט את מקום המגורים שלו בארץ . לבז יהיה ( לט : ( האויבים יקחו אותם בשבי . לא ידעו היום טוב ורע ( לט : ( לא ידעו להבדיל בין טוב לרע בגלל גילם הצעיר . יירשוה ( לט : ( יכבשו אותה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר