עמוד:147

כו ולא אביתם לעלת , ותמרו את פי יהוה אלהיכם . כז ותרגנו באהליכם ותאמרו : בשנאת יהוה אתנו הוציאנו מארץ מצרים , לתת אתנו ביד האמרי להשמידנו . כח אנה אנחנו עלים ? אחינו המסו את לבבנו לאמר : עם גדול ורם ממנו , ערים גדלת ובצורת בשמים , וגם בני ענקים ראינו שם . כט ואמר אלכם : לא תערצון ולא תיראון מהם . ל יהוה אלהיכם ההלך לפניכם הוא ילחם לכם , ככל אשר עשה אתכם במצרים לעיניכם . לא ובמדבר אשר ראית אשר נשאך יהוה אלהיך כאשר ישא איש את בנו , בכל הדרך אשר הלכתם עד באכם עד המקום הזה . לב ובדבר הזה אינכם מאמינם ביהוה אלהיכם . לג ההלך לפניכם בדרך לתור לכם מקום לחנתכם , באש לילה לראתכם בדרך אשר תלכו בה , ובענן יומם . ולא אביתם ( כו : ( לא רציתם . ותמרו את פי יהוה ( כו : ( המריתם את פי , ה' לא עשיתם את מה שה' צוה עליכם . ותרגנו ( כז : ( צעקתם והתלוננתם . בשנאת יהוה אתנו ( כז : ( מפני שה' שונא אותנו . לתת אתנו ביד האמרי ( כז : ( כדי שהאמורים יושבי הארץ יוכלו להרג אותנו . אנה ( כח : ( לאן ? אחינו ( כח : ( קרובי משפחתנו , המרגלים . המסו את לבבנו ( כח : ( גרמו לנו לפחד . ממנו ( כח : ( מאתנו . ובצורת בשמים ( כח : ( מבצרות , מקפות חומה גבוהה ומוגנות מפני אויבים . לא תערצון ( כט : ( אל תפחדו . לתור ( לג : ( לחפש . מקום לחנתכם ( לג : ( מקום מתאים לחניה ומנוחה . לראתכם בדרך ( לג : ( להראות לכם את הדרך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר