עמוד:146

משה מספר על שליחת המרגלים לכנען יט ונסע מחרב ונלך את כל המדבר הגדול והנורא ההוא אשר ראיתם דרך הר האמרי , כאשר צוה יהוה אלהינו אתנו , ונבא עד קדש ברנע . כ ואמר אלכם : באתם עד הר האמרי אשר יהוה אלהינו נתן לנו . כא ראה נתן יהוה אלהיך לפניך את הארץ . עלה רש , כאשר דבר יהוה אלהי אבתיך לך , אל תירא ואל תחת . כב ותקרבון אלי כלכם , ותאמרו : נשלחה אנשים לפנינו , ויחפרו לנו את הארץ , וישבו אתנו דבר את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבא אליהן . כג וייטב בעיני הדבר , ואקח מכם שנים עשר אנשים , איש אחד לשבט . כד ויפנו ויעלו ההרה ויבאו עד נחל אשכל , וירגלו אתה . כה ויקחו בידם מפרי הארץ ויורדו אלינו , וישבו אתנו דבר ויאמרו : טובה הארץ אשר יהוה אלהינו נתן לנו . רש ( כא : ( תירש , תכבש . אל תירא ואל תחת ( כא : ( אל תפחד . ויחפרו לנו ( כב : ( ירגלו , יחקרו את ארץ כנען . נחל אשכל ( כד : ( נחל באזור העיר חברון , שנקרא על שם האשכול שהביאו המרגלים מארץ כנען .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר