עמוד:144

מערכת המשפט ט ואמר אלכם בעת ההוא לאמר : לא אוכל לבדי שאת אתכם . י יהוה אלהיכם הרבה אתכם , והנכם היום ככוכבי השמים לרב . יא יהוה אלהי אבותכם יסף עליכם ככם אלף פעמים , ויברך אתכם כאשר דבר לכם . יב איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם ? יג הבו לכם אנשים חכמים ונבנים וידעים לשבטיכם , ואשימם בראשיכם . יד ותענו אתי , ותאמרו : טוב הדבר אשר דברת לעשות . טו ואקח את ראשי שבטיכם אנשים חכמים וידעים , ואתן אותם ראשים עליכם , שרי אלפים ושרי מאות ושרי חמשים ושרי עשרת ושטרים לשבטיכם . טז ואצוה את שפטיכם בעת ההוא לאמר : שמע בין אחיכם ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו . יז לא תכירו פנים במשפט , כקטן כגדל תשמעון , לא תגורו מפני איש כי המשפט לאלהים הוא . והדבר אשר יקשה מכם , תקרבון אלי ושמעתיו . יח ואצוה אתכם בעת ההוא את כל הדברים אשר תעשון . שאת אתכם : ( ט ) לשאת אתכם , להנהיג את העם . יסף עליכם ככם אלף פעמים ( יא : ( ה' ירבה אתכם פי אלף . איכה ( יב : ( איך ? טרחכם ומשאכם וריבכם ( יב : ( הסכסוכים ביניכם , הדרישות והתלונות שלכם . וידעים לשבטיכם ( יג : ( ידועים ומכבדים בשבטים שלכם . ואשימם בראשיכם ( יג : ( אמנה אותם למנהיגים שלכם , לשופטים שלכם . ותענו אתי ( יד : ( עניתם לי . שרי אלפים ושרי מאות ושרי חמשים ושרי עשרת ( טו : ( מנהיגים ושופטים שיעמדו בראש קבוצות של אלף איש , של מאה איש , של חמשים איש ושל עשרה אנשים . שמע בין אחיכם ( טז : ( תקשיבו לסכסוכים בין בני ישראל ולטענות שלהם . לא תכירו פנים במשפט ( יז : ( אל תפלו לרעה אף אחד במשפט , תנהגו כלפי שני הצדדים באותה הדרך . כקטן כגדל תשמעון ( יז : ( תקשיבו לכלם באותו אפן , בלי הבדל בין קטן לגדול , בלי הבדל בין אדם פשוט לאדם מכבד . לא תגורו ( יז : ( אל תפחדו . תקרבון אלי ( יז : ( תביאו אלי , תשאלו אותי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר