עמוד:142

א ברוכים הבאים לספר דברים ! בספר דברים משה מכנס את כל בני ישראל , מזכיר להם את הארועים החשובים שהתרחשו בזמן הנדודים במדבר , ומכין אותם לכניסה לארץ . בפרק הזה משה מזכיר את מנוי השופטים , את ספור המרגלים ואת הענש שהעם קבל – 40 שנים של נדודים במדבר . ה' נותן את הארץ לעם א אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן , במדבר בערבה מול סוף בין פארן ובין תפל ולבן וחצרת ודי זהב . ב אחד עשר יום מחרב דרך הר שעיר עד קדש ברנע . ג ויהי בארבעים שנה , בעשתי עשר חדש , באחד לחדש , דבר משה אל בני ישראל ככל אשר צוה יהוה אתו אלהם . ד אחרי הכתו את סיחן מלך האמרי אשר יושב בחשבון , ואת עוג מלך הבשן אשר יושב בעשתרת באדרעי . ה בעבר הירדן בארץ מואב הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר : בעבר הירדן : ( א ) ממזרח לנהר הירדן . פארן ... תפל ולבן וחצרת ודי זהב : ( א ) שמות של מקומות במדבר שבני ישראל עברו בהם בדרך לארץ כנען . אחד עשר יום מחרב ... עד קדש ברנע : ( ב ) את הדרך מהר חרב לקדש ברנע עוברים בדרך כלל במשך 11 ימים ( אבל בני ישראל הלכו בדרך 40 שנה . ( חרב : ( ב ) הר חרב , הר סיני . בארבעים שנה : ( ג ) בשנה ה-40 לצאתם ממצרים . הואיל משה באר : ( ה ) התחיל משה לבאר , להסביר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר