עמוד:139

בלק מדבר עם בלעם לו וישמע בלק כי בא בלעם , ויצא לקראתו אל עיר מואב אשר על גבול ארנן אשר בקצה הגבול . לז ויאמר בלק אל בלעם : הלא שלח שלחתי אליך לקרא לך . למה לא הלכת אלי ? האמנם לא אוכל כבדך ? לח ויאמר בלעם אל בלק : הנה באתי אליך , עתה היכל אוכל דבר מאומה ? הדבר אשר ישים אלהים בפי אתו אדבר . לט וילך בלעם עם בלק , ויבאו קרית חצות . מ ויזבח בלק בקר וצאן , וישלח לבלעם ולשרים אשר אתו . מא ויהי בבקר ויקח בלק את בלעם ויעלהו במות בעל , וירא משם קצה העם . ארנן ( לו : ( נחל בצפון מואב . בקצה הגבול ( לו : ( בגבול הצפוני של מואב . האמנם לא אוכל כבדך ( לז : ( האם אינני יכול לתת לך את הכבוד הראוי לך ? היכל אוכל דבר מאומה ( לח : ( האם אני יכול לומר משהו ? קרית חצות ( לט : ( שם של מקום במואב . במות בעל ( מא : ( שם של מקום במואב . וירא משם קצה העם ( מא : ( בלעם ראה משם חלק מבני ישראל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר