עמוד:137

האתון של בלעם כא ויקם בלעם בבקר ויחבש את אתנו , וילך עם שרי מואב . כב ויחר אף אלהים כי הולך הוא , ויתיצב מלאך יהוה בדרך לשטן לו , והוא רכב על אתנו ושני נעריו עמו . כג ותרא האתון את מלאך יהוה נצב בדרך וחרבו שלופה בידו , ותט האתון מן הדרך ותלך בשדה . ויך בלעם את האתון להטתה הדרך . כד ויעמד מלאך יהוה במשעול הכרמים , גדר מזה וגדר מזה . כה ותרא האתון את מלאך יהוה ותלחץ אל הקיר , ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר , ויסף להכתה . כו ויוסף מלאך יהוה עבור , ויעמד במקום צר אשר אין דרך לנטות ימין ושמאול . כז ותרא האתון את מלאך יהוה ותרבץ תחת בלעם . ויחר אף בלעם , ויך את האתון במקל . כח ויפתח יהוה את פי האתון , ותאמר לבלעם : מה עשיתי לך , כי הכיתני זה שלש רגלים ? כט ויאמר בלעם לאתון : כי התעללת בי . לו יש חרב בידי , כי עתה הרגתיך . ויחבש את אתונו ( כא : ( קשר את האכף על האתון כדי לרכב עליה . אתון היא חמור ממין נקבה . לשטן לו ( כב : ( להכשיל אותו , לפעל נגדו . וחרבו שלופה בידו ( כג : ( המלאך מחזיק חרב בידו ומניף אותה באיום . ותט ... מן הדרך ( כג : ( סטתה , פנתה מן הדרך . ויך ( כג : ( הכה . להטתה הדרך ( כג : ( להחזיר אותה אל הדרך . במשעול הכרמים ( כד : ( שביל צר בין הכרמים . ויוסף מלאך יהוה עבור ( כו : ( המלאך המשיך לעבר למקום אחר . זוזי כבר , ותרבץ ( כז : ( רבצה , שכבה . אתוןשכמותך ! שלש רגלים ( כח : ( שלוש פעמים . הי ! מה אתה מרביץ ? מה עשיתי לך ?!

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר