עמוד:136

משלחת שניה מבלק מגיעה אל בלעם טו ויסף עוד בלק שלח שרים רבים ונכבדים מאלה . טז ויבאו אל בלעם , ויאמרו לו : כה אמר בלק בן צפור : אל נא תמנע מהלך אלי . יז כי כבד אכבדך מאד , וכל אשר תאמר אלי אעשה , ולכה נא קבה לי את העם הזה . יח ויען בלעם ויאמר אל עבדי בלק : אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב , לא אוכל לעבר את פי יהוה אלהי , לעשות קטנה או גדולה . יט ועתה שבו נא בזה גם אתם הלילה , ואדעה מה יסף יהוה דבר עמי . כ ויבא אלהים אל בלעם לילה , ויאמר לו : אם לקרא לך באו האנשים , קום לך אתם , ואך את הדבר אשר אדבר אליך אתו תעשה . לעשות קטנה או גדולה ( יח : ( לעשות דבר קטן או דבר גדול בנגוד לרצון . ה'

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר