עמוד:134

משלחת ראשונה מבלק מגיעה אל בלעם ז וילכו זקני מואב וזקני מדין וקסמים בידם , ויבאו אל בלעם וידברו אליו דברי בלק . ח ויאמר אליהם : לינו פה הלילה והשבתי אתכם דבר כאשר ידבר יהוה אלי . וישבו שרי מואב עם בלעם . ט ויבא אלהים אל בלעם , ויאמר : מי האנשים האלה עמך ? י ויאמר בלעם אל האלהים : בלק בן צפר מלך מואב שלח אלי . יא הנה העם היצא ממצרים , ויכס את עין הארץ . עתה לכה קבה י אתו , אולי אוכל להלחם בו וגרשתיו . יב ויאמר אלהים אל בלעם : לא תלך עמהם , לא תאר את העם כי ברוך הוא . יג ויקם בלעם בבקר ויאמר אל שרי בלק : לכו אל ארצכם , כי מאן יהוה לתתי להלך עמכם . יד ויקומו שרי מואב ויבאו אל בלק , ויאמרו : מאן בלעם הלך עמנו . וקסמים בידם : ( ז ) גם זקני מדין ומואב היו קוסמים . לינו : ( ח ) תלונו , תישנו . והשבתי אתכם דבר : ( ח ) אתן לכם תשובה . קבה לי ( יא : ( קלל בעבורי . לא תאר ( יב : ( אל תקלל . מאן יהוה ( יג : ( ה' סרב , לא הסכים . לתתי ( יג : ( לתת לי , לאפשר לי . להלך ( יג : ( ללכת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר