עמוד:133

ה וישלח מלאכים אל בלעם בן בער פתורה אשר על הנהר ארץ בני עמו לקרא לו , לאמר : הנה עם יצא ממצרים הנה כסה את עין הארץ , והוא ישב ממלי . ו ועתה לכה נא ארה י את העם הזה כי עצום הוא ממני , אולי אוכל נכה בו ואגרשנו מן הארץ , כי ידעתי את אשר תברך מברך ואשר תאר יואר . בלק שולח שליחים אל בלעם פתורה אשר על הנהר : ( ה ) אל העיר פתור שנמצאת על יד נהר פרת . ארץ בני עמו : ( ה ) הארץ של העם של בלעם . כסה את עין הארץ : ( ה ) בני ישראל שיצאו ממצרים רבים כל כך עד שהם מכסים את כל הארץ . ישב ממלי : ( ה ) בני ישראל יושבים לידי , גרים לידי . ארה לי : ( ו ) קלל בשבילי . אולי אוכל נכה בו : ( ו ) אולי הקללה של בלעם תעזר לנו לנצח את בני ישראל . את אשר תברך מברך : ( ו ) מי שאתה מברך אותו – הוא מברך . ואשר תאר יואר : ( ו ) ומי שאתה מקלל אותו – הוא מקלל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר