עמוד:131

כא ( כא-כה ) בני ישראל התחילו במסע לכוון כנען , אבל הדרך עברה בשטח של ממלכות שונות . משה פנה אל סיחון מלך האמורי ובקש ממנו אשור לעבר בארצו . המלך סרב , ואפלו אים להלחם בבני ישראל . ומה קרה בסוף ? בני ישראל נצחו במלחמה . בני ישראל מבקשים לעבר בארץ האמורי כא וישלח ישראל מלאכים אל סיחן מלך האמרי לאמר : כב אעברה בארצך , לא נטה בשדה ובכרם , לא נשתה מי באר . בדרך המלך נלך עד אשר נעבר גבלך . כג ולא נתן סיחן את ישראל עבר בגבלו , ויאסף סיחן את כל עמו ויצא לקראת ישראל המדברה , ויבא יהצה , וילחם בישראל . כד ויכהו ישראל לפי חרב , ויירש את ארצו מארנן עד יבק עד בני עמון , כי עז גבול בני עמון . כה ויקח ישראל את כל הערים האלה , וישב ישראל בכל ערי האמרי , בחשבון ובכל בנתיה . מלאכים ( כא : ( שליחים . בדרך המלך ( כב : ( בדרך הראשית של ארץ האמורי . ויכהו ישראל לפי חרב ( כד : ( בני ישראל נלחמו באמורים והרגו רבים מהם . ויירש את ארצו ( כד : ( שלטו בארץ האמורי . ויקח ( כה : ( לקח , כבש . בחשבון ( כה : ( חשבון היא עיר בארץ האמורי . בנתיה ( כה : ( הכפרים שסביב לעיר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר