עמוד:130

אהרן מת כב ויסעו מקדש , ויבאו בני ישראל כל העדה הר ההר . כג ויאמר יהוה אל משה ואל אהרן בהר ההר על גבול ארץ אדום לאמר : כד יאסף אהרן אל עמיו כי לא יבא אל הארץ אשר נתתי לבני ישראל , על אשר מריתם את פי למי מריבה . כה קח את אהרן ואת אלעזר בנו , והעל אתם הר ההר . כו והפשט את אהרן את בגדיו והלבשתם את אלעזר בנו . ואהרן יאסף ומת שם . כז ויעש משה כאשר צוה יהוה , ויעלו אל הר ההר לעיני כל העדה . כח ויפשט משה את אהרן את בגדיו וילבש אתם את אלעזר בנו , וימת אהרן שם בראש ההר , וירד משה ואלעזר מן ההר . כט ויראו כל העדה כי גוע אהרן , ויבכו את אהרן שלשים יום כל בית ישראל . יאסף אהרן אל עמיו ( כד : ( אהרן ימות . מריתם את פי ( כד : ( המריתם את פי , לא עשיתם את מה שצויתי עליכם . למי מריבה ( כד : ( במי מריבה , במקום שבו נתן ה' לבני ישראל מים מהסלע . והעל ( כה : ( תעלה . גוע ( כט : ( מת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר