עמוד:129

יח ויאמר אליו אדום : לא תעבר בי , פן בחרב אצא לקראתך . יט ויאמרו אליו בני ישראל : במס ה נעלה , ואם מימיך נשתה אני ומקני , ונתתי מכרם . רק אין דבר ברגלי אעברה . כ ויאמר : לא תעבר . ויצא אדום לקראתו בעם כבד וביד חזקה . כא וימאן אדום נתן את ישראל עבר בגבלו , ויט ישראל מעליו . פן בחרב אצא לקראתך ( יח : ( כדי שלא אצא להלחם בך . במסלה ( יט : ( בדרך המרכזית . ונתתי מכרם ( יט : ( תמכר לנו את המים שנשתה , ואנחנו נשלם את המחיר שלהם . ברגלי אעברה ( יט : ( אלך ברגל . וביד חזקה : ( כ ) בכוח רב . וימאן ( כא : ( סרב , לא הסכים . ויט ישראל מעליו ( כא : ( בני ישראל עזבו את האדומים והלכו בדרך אחרת . סליחה , אפשר לעבר ? לא ! אמרתי לא !

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר