עמוד:128

ה' מעניש את משה ואהרן יב ויאמר יהוה אל משה ואל אהרן : יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל , לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם . יג המה מי מריבה , אשר רבו בני ישראל את יהוה , ויקדש בם . בני ישראל מבקשים לעבר דרך ארץ אדום יד וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום : כה אמר אחיך ישראל : אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו . טו וירדו אבתינו מצרימה , ונשב במצרים ימים רבים , וירעו לנו מצרים ולאבתינו . טז ונצעק אל יהוה וישמע קלנו וישלח מלאך ויצאנו ממצרים . והנה אנחנו בקדש , עיר קצה גבולך . יז נעברה נא בארצך , לא נעבר בשדה ובכרם , ולא נשתה מי באר . דרך המלך נלך לא נטה ימין ושמאול עד אשר נעבר גבלך . ויקדש בם ( יג : ( בגלל הנס ( שיצאו מים מן הסלע ) בני ישראל האמינו שה' קדוש . מלאכים ( יד : ( שליחים . התלאה ( יד : ( הצרה , המצוקה . אשר מצאתנו ( יד : ( שקרתה לנו . עיר קצה גבולך ( טז : ( עיר שנמצאת בקצה ארץ אדום . נעברה ( יז : ( תן לנו לעבר . דרך המלך ( יז : ( בדרך הראשית של אדום . לא נטה ( יז : ( לא נסטה , לא נפנה מהדרך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר