עמוד:121

ה' כועס ומשה מפיס יא ויאמר יהוה אל משה : עד אנה ינאצני העם הזה , ועד אנה לא יאמינו בי בכל האתות אשר עשיתי בקרבו ? יב אכנו בדבר ואורשנו , ואעשה אתך לגוי גדול ועצום ממנו . יג ויאמר משה אל יהוה : ושמעו מצרים כי העלית בכחך את העם הזה מקרבו , יד ואמרו אל יושב הארץ הזאת , שמעו כי אתה יהוה בקרב העם הזה , אשר עין בעין נראה אתה יהוה ועננך עמד עלהם , ובעמד ענן אתה הלך לפניהם יומם , ובעמוד אש לילה . טו והמתה את העם הזה כאיש אחד , ואמרו הגוים אשר שמעו את שמעך לאמר : טז מבלתי יכלת יהוה להביא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע להם , וישחטם במדבר . עד אנה ( יא : ( עד מתי ? ינאצני ( יא : ( יכעיסו אותי . אכנו בדבר ( יב : ( אביא עליהם את מחלת הדבר . ואורשנו ( יב : ( אהרג אותו , אשמיד את העם . ואעשה אתך לגוי גדול ועצום ממנו ( יב : ( אהפך אותך , משה , ואת הצאצאים שלך – לעם חדש , גדול יותר מעם ישראל . ואמרו אל יושב הארץ הזאת ( יד : ( המצרים עלולים להגיד לתושבי כנען . מבלתי יכלת יהוה להביא את העם הזה אל הארץ ... וישחטם במדבר ( טז : ( ( המצרים עלולים להגיד ( : ה' הרג את בני ישראל במדבר מפני שהוא לא יכול להביא אותם לארץ כנען .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר