עמוד:120

יהושע וכלב מנסים לשכנע את העם ו ויהושע בן נון וכלב בן יפנה , מן התרים את הארץ , קרעו בגדיהם . ז ויאמרו אל כל עדת בני ישראל לאמר : הארץ אשר עברנו בה לתור אתה , טובה הארץ מאד מאד . ח אם חפץ בנו יהוה והביא אתנו אל הארץ הזאת ונתנה לנו , ארץ אשר הוא זבת חלב ודבש . ט אך ביהוה אל תמרדו ואתם אל תיראו את עם הארץ , כי לחמנו הם . סר צ ם מעליהם ויהוה אתנו אל תיראם . י ויאמרו כל העדה לרגום אתם באבנים , וכבוד יהוה נראה באהל מועד אל כל בני ישראל . אם חפץ בנו יהוה ... ונתנה לנו ארץ אשר הוא זבת חלב ודבש : ( ח ) אם ה' רוצה להביא אותנו לארץ כנען – הוא יכול לעשות זאת . אל תיראו את עם הארץ : ( ט ) אל תפחדו מהעם שיושב בארץ כנען . לחמנו הם : ( ט ) כמו שקל לאכל לחם – כך יהיה קל לבני ישראל להשתלט על תושבי הארץ . סר צלם מעליהם : ( ט ) הצל שלהם התרחק מהם . הצל הוא סמל להגנה שאלהים נותן לאדם . אל תיראם : ( ט ) אל תפחדו מהם . לרגום אתם באבנים : ( י ) לזרק אבנים על יהושע וכלב ולהרג אותם . וכבוד יהוה נראה : ( י ) ה' התגלה . לא להתיאש . גם אנחנו היינו שם , ואנחנו אומרים לכם : נצליח ! אוי , שתק !

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר