עמוד:118

יד העם נבהל מספור עשרת המרגלים על ארץ כנען ובקש לחזר למצרים . כלב בן יפנה ויהושע בן נון היו המרגלים היחידים שנסו להרגיע את העם ואמרו כי הארץ טובה ואין סבה לפחד מאנשיה . אלהים כעס שהעם לא האמין בו , והחליט להעניש אותו . הענש היה 40 שנים של נדודים במדבר – עד שכל האנשים שלא בטחו בה' ימותו – ורק הדור הבא יכנס לארץ . בני ישראל מסרבים להכנס לארץ א ותשא כל העדה ויתנו את קולם , ויבכו העם בלילה ההוא . ב וילנו על משה ועל אהרן כל בני ישראל , ויאמרו אלהם כל העדה : לו מתנו בארץ מצרים או במדבר הזה לו מתנו . ג ולמה יהוה מביא אתנו אל הארץ הזאת לנפל בחרב , נשינו וטפנו יהיו לבז ? הלוא טוב לנו שוב מצרימה . ד ויאמרו איש אל אחיו : נתנה ראש ונשובה מצרימה . ה ויפל משה ואהרן על פניהם לפני כל קהל עדת בני ישראל . וילנו : ( ב ) התלוננו . מתנו : ( ב ) הלואי שהיינו מתים . לנפל בחרב : ( ג ) למות במלחמה . נשינו וטפנו יהיו לבז : ( ג ) האויבים יקחו בשבי את הנשים והילדים שלנו . נתנה ראש : ( ד ) נתן לנו בראשנו מנהיג חדש . ויפל משה ואהרן על פניהם : ( ה ) משה ואהרן התכופפו עד הרצפה לפני העם ( מרב יאוש . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר