עמוד:125

אנשים מבני ישראל מנסים להכנס לארץ ישראל בעצמם ולא מצליחים לט וידבר משה את הדברים האלה אל כל בני ישראל , ויתאבלו העם מאד . מ וישכמו בבקר ויעלו אל ראש ההר לאמר : הננו ועלינו אל המקום אשר אמר יהוה , כי חטאנו . מא ויאמר משה : למה זה אתם עברים את פי יהוה ? והוא לא תצלח . מב אל תעלו כי אין יהוה בקרבכם , ולא תנגפו לפני איביכם . מג כי העמלקי והכנעני שם לפניכם , ונפלתם בחרב . כי על כן שבתם מאחרי יהוה , ולא יהיה יהוה עמכם . מד ויעפלו לעלות אל ראש ההר , וארון ברית יהוה ומשה לא משו מקרב המחנה . מה וירד העמלקי והכנעני הישב בהר ההוא , ויכום ויכתום עד החרמה . הננו ועלינו אל המקום אשר אמר יהוה : ( מ ) אנחנו רוצים לעלות לארץ ישראל ! כי חטאנו : ( מ ) טעינו כשהתלוננו וסרבנו לעלות לארץישראל . עברים את פי יהוה ( מא : ( פועלים בנגוד לדברי . ה' והוא לא תצלח ( מא : ( התכנית שלכם לא תצליח . ולא תנגפו ( מב : ( לא תמותו במלחמה . כי על כן שבתם מאחרי יהוה ( מג : ( מפני שלא הלכתם בדרך . ה' ויעפלו ( מד : ( טפסו . לא משו ( מד : ( לא זזו . ויכום ויכתום ( מה : ( העמלקים והכנענים הכו מכה חזקה את האנשים שנסו לעלות לארץ . עד החרמה ( מה : ( עד שלא נשאר מהם אף אחד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר