עמוד:117

כט עמלק יושב בארץ הנגב , והחתי והיבוסי והאמרי יושב בהר , והכנעני יושב על הים ועל יד הירדן . ל ויהס כלב את העם אל משה , ויאמר : עלה נעלה וירשנו אתה כי יכול נוכל לה . לא והאנשים אשר עלו עמו אמרו : לא נוכל לעלות אל העם , כי חזק הוא ממנו . לב ויציאו דבת הארץ אשר תרו אתה אל בני ישראל לאמר : הארץ אשר עברנו בה לתור אתה ארץ אכלת יושביה הוא , וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מדות . לג ושם ראינו את הנפילים בני ענק מן הנפלים , ונהי בעינינו כחגבים , וכן היינו בעיניהם . עמלק ... והחתי והיבוסי והאמרי ... והכנעני ( כט : ( עמים שישבו בארץ כנען לפני בני ישראל . ויהס : ( ל ) השתיק את העם ( כדי שיקשיבו למשה . ( עלה נעלה : ( ל ) נעלה לארץ כנען , נכנס אליה . וירשנו אתה : ( ל ) נכבש אותה . יכול נוכל לה : ( ל ) נצליח לעשות זאת ! והאנשים אשר עלו עמו ( לא : ( המרגלים שתרו את הארץ עם כלב . לא נוכל לעלות אל העם ( לא : ( לא נצליח להלחם עם העמים שיושבים בארץ כנען . ויציאו דבת הארץ ( לב : ( דברו דברים רעים ולא נכונים על ארץ כנען . ארץ אכלת יושביה הוא ( לב : ( ארץ שגורמת ליושבים בה למות . אנשי מדות ( לב : ( אנשים גדולים , ענקים . הנפילים ( לג : ( ענקים . ונהי בעינינו כחגבים ( לג : ( אנחנו הרגשנו כמו חגבים , כמו חרקים קטנים . וכן היינו בעיניהם ( לג : ( וכך הם ראו אותנו . מה פתאום ? נוכל ! נוכל ! ההצציילוו ! איזה ענקים מפחידים יש בארץ הזאת ! בחיים לא נצליח לנצח אותם !

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר