עמוד:116

המרגלים תרים את ארץ כנען כא ויעלו ויתרו את הארץ , ממדבר צן עד רחב לבא חמת . כב ויעלו בנגב ויבא עד חברון , ושם אחימן ששי ותלמי ילידי הענק . וחברון שבע שנים נבנתה לפני צען מצרים . כג ויבאו עד נחל אשכל ויכרתו משם זמורה ואשכול ענבים אחד , וישאהו במוט בשנים , ומן הרמנים ומן התאנים . כד למקום ההוא קרא נחל אשכול , על אדות האשכול אשר כרתו משם בני ישראל . המרגלים מספרים על הארץ שראו כה וישבו מתור הארץ מקץ ארבעים יום . כו וילכו ויבאו אל משה ואל אהרן ואל כל עדת בני ישראל אל מדבר פארן קדשה , וישיבו אתם דבר ואת כל העדה , ויראום את פרי הארץ . כז ויספרו לו ויאמרו : באנו אל הארץ אשר שלחתנו , וגם זבת חלב ודבש הוא וזה פריה . כח אפס כי עז העם הישב בארץ , והערים בצרות גדלת מאד , וגם ילדי הענק ראינו שם . ממדבר צן עד רחב לבא חמת ( כא : ( ממדבר צין שנמצא בדרום הארץ , ועד למקום שנקרא רחוב שנמצא ליד לבא חמת בצפון . חברון ( כב : ( עיר מדרום לירושלים , שבה קבורים האבות והאמהות של עם ישראל במערת המכפלה . ויכרתו ( כג : ( כרתו , קטפו . זמורה ( כג : ( ענף של גפן . וישאהו במוט בשנים ( כג : ( שני אנשים נשאו את אשכול הענבים בעזרת מקל ארך . על אדות ( כד : ( בגלל , לזכר . וישיבו אתם דבר ( כו : ( ענו להם על השאלות שנשאלו . ויראום ( כו : ( הראו לעם . אפס ( כח : ( אבל . עז ( כח : ( חזק . בצרות ( כח : ( מבצרות , מקפות חומה ומוגנות מפני אויבים . ילדי הענק ( כח : ( ענקים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר