עמוד:110

אלדד ומידד מתנבאים כו וישארו שני אנשים במחנה , שם האחד אלדד ושם השני מידד , ותנח עלהם הרוח והמה בכתבים , ולא יצאו האהלה , ויתנבאו במחנה . כז וירץ הנער ויגד למשה ויאמר : אלדד ומידד מתנבאים במחנה . כח ויען יהושע בן נון משרת משה מבחריו ויאמר : אדני משה , כלאם . כט ויאמר לו משה : המקנא אתה לי ? ומי יתן כל עם יהוה נביאים , כי יתן יהוה את רוחו עליהם . ל ויאסף משה אל המחנה , הוא וזקני ישראל . האהלה ( כו : ( אל אהל מועד . מבחריו ( כח : ( יהושע היה מן האנשים הנבחרים שעזרו למשה להנהיג . כלאם ( כח : ( עצר אותם ! המקנא אתה לי ( כט : ( האם אתה דואג לכבוד שלי ? ומי יתן ( כט : ( הלואי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר